Over deze website

Deze website is gebaseerd op de inhoud van boeken, artikelen in tijdschriften en jaarboeken, van materiaal op internet en op archiefmateriaal. Het foto- en kaartmateriaal komt ook van dergelijke bronnen, maar is ook deels van eigen hand.

Veel kaart- en fotomateriaal komt uit stukken waar geen kopierecht meer op rust. Ik bezit zelf vrij veel antiquarische kaarten en boeken en heb ook dergelijk materiaal in bibliotheken en archieven geraadpleegd. Zie vooral het onderdeel "belangrijke bronnen".

Ik wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis van de geschiedenis van (Midden-)Limburg door het openbaar maken van mijn eigen onderzoeken. Dankbaar heb ik ook gebruik gemaakt van al de integere onderzoeken zoals die gepubliceerd zijn door talrijke historici. Een deel van wat er staat over de geschiedenis van de dorpen Swalmen, Beesel en Belfeld is bijv. gebaseerd op artikelen van "Maas- en Swalmdal" en van de site van Loe Giesen.

De website wordt steeds uitgebreider en specifieker, naarmate ik bepaald materiaal tegenkom. Het medium website vraagt om een dergelijke flexibele werkwijze.

Hieronder een lijst van enkele artikelen op deze website, welk grotendeels op origineel archiefonderzoek of op de analyse van gepubliceerd archiefmateriaal is gebaseerd.

Sommige artikelen zijn vrij kort, anderen hebben veel leeswerk en intensieve studie gevergd. Meer intensieve studies bijv. over de geschiedenis van Maastricht, de geschiedenis van de katholieke kerk enz. Ook het opzetten van een database met de volledige artikelen van bijna 150 jaar "Publications de la Société Historique et archéologique dans le Duché de Limbourg" was veel werk maar levert nog steeds veel voordeel op. Een dergelijke database wil ik ook aanleggen van andere artikelen, zoals die bijv. in het tijdschrift "de Maasgouw" zijn verschenen. (nu tijdelijk niet online) Van tijd tot tijd probeer ik van vooral de antiquarische boeken die ik bezit uitgebreide boekbeschrijvingen te maken.
Ten slotte: als je al eerder op de site was en je wilt iets terug vinden: via de sitemap zou dit snel moeten kunnen lukken. Ik hoop via deze website ook veel gelijkgestemden tegen te komen en informatie uit te wisselen. Dat kan via het Contactformulier
Sinds september 2015 houd ik ook een blog bij. Dit gaat over meer dan alleen de geschiedenis van Limburg. Maar er zijn daar inmiddels tientallen artikelen verschenen die een aanvulling vormen op deze website. Tik bij zoeken bijvoorbeeld "Maastricht" in, of "Servaas". Of kijk bij de categorieën. Het adres is: https://ppsimons.com

Pieter Simons

 

 Ziet u slechts 1 pagina?
klik hier voor de volledige website
"Voorouders uit Midden-Limburg"